Årsmøte 2.Mars – Referat og annen viktig informasjon


I anledning Årsmøte i BMC har det blitt foretatt noen forandringer av vedtekter og årskontigent.

Forandringene er i korte trekk at BMC nå er en klubb der personer fra hele landet kan melde seg inn(med anledning til å betale en lavere kontigent) og vi er en klubb som fokuserer på den klassiske minien produsert fra 1959 til år 2000
.

Kontigent for 2016: Ref protokoll fra årsmøte:

Differensiert kontingent ble vedtatt; 400,- for medlemmer bosatt i Hordaland, Sogn og

Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland

Secondary sexual characteristics sildenafil side effects investigated. The appropriate evaluation of all men with.

. Medlemmer utenfor disse fylkene har anledning til

å betale redusert kontingent (200,-)

Vedlagt er protokoll fra årsmøte, vedtekter, årsberetning 2015 og giro for medlemskap.

Referat årsmøte 2016

Årsberetning 2015

Bergen Mini Club Vedtekter 2016

kontigent giro uten medlemskort 2016 400