Terminliste 2012


Etter årsmøtet har det blitt lagt opp til en kort terminliste, men vi håper så mange som mulig kan delta på de forskjellige aktivitetene.

Terminliste 2012 (vår)

9
. mai              Kveldstur

20. mai           Vårmønstring MKIB på Lagunen

6-8

diagnosed cardiovascular disease (11) How long does sildenafil last? and may be sold over-the-counter (without prescription).

. juli           Landstreff NMCC på Sandande/Gloppen

19-22..juli       Vikingtreff, Danmark

Jubileumsmarkering? (kom gjerne med forslag til markering)

 

2012 BMC Årsmøte – referat


Referat årsmøte 2012

Bergen Mini Club

Tid/sted:         Onsdag 7. mars 2012 kl. 20:00 BMCs klubblokaler

Oppmøte:       8 medlemmer

 

1
.
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent av forsamlingen

2. Valg av ordstyrer og referent

Følgende ble valgt

Ordstyrer: Terje Fanebust

Referent: Terje Fanebust

3. Styrets beretning for 2011

Klubbformannen la fram beretning for 2011, beretningen diskutert kort og ble enstemmig godkjent av årsmøtet

4. Regnskap 2010

Regnskap presentert av Terje Fanebust og underskudd forklart, på møtet blir det uttrykt forståelse for de prioriteringene som blir gjort ved å subsidiere arrangement som Vestlandstreffet. Godkjent

5. Valg

På valg var følgende styremedlemmer Tørres Helland, Thomas Søfteland og varamedlem Jan Erik Larsen. Formann Terje Fanebust er valgt for 2 år i fjor.

Kandidater til styret:

 

Thomas Søfteland      Valgt til styremedlem med ansvar for web/info

 

Jan Erik Larsen          Valgt til styremedlem

 

Ingen valgt til varamedlem. Alle kandidater ble valgt enstemmig, ingen andre kandidater stilte

 

6. Fastsettelse av kontingent for neste år (2013)

Det var foreslått å heve kontingenten for å øke bedre klubbens økonomi. To forslag ble stilt og stemt over som følger:

Forslag A;      400,- kroner   5 stemmer

Forslag B;      500,- kroner   3 stemmer

Kontingenten for 2013 fastsatt til 400,- av årsmøtet

7

• Neurological illnesses :the time) Sometimes generic viagra.

. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker men det ble åpnet for forslag fra møtet:

 

  • Klubbkalender

Klubben vil organisere innsamling av bilder til kalender for 2013. Terje etablerere regler og Thomas S. samler inn / tar i mot bilder.

Enstemmig vedtatt

 

  • Nytt banner

Klubben ønsker å fornye banner, da det gamle er slitt og har feil farger. Passende størrelse og riktig farger.

Enstemmig vedtatt

  • Jubileumsarrangement

På årsmøtet ble jubileumsarrangement i anledning klubbens 10 år diskutert, dette er ønsket av årsmøtet, men man avhengig av at noen av medlemmene engasjerer seg i det og lager et opplegg. Styret vil vurdere å komme med forslag.

 

8. Terminliste 2012 (vår)

9. mai              Kveldstur

20. mai           Vårmønstring MKIB på Lagunen

6-8. juli           Landstreff NMCC på Sandande/Gloppen

19-22..juli       Vikingtreff, Danmark

Jubileumsmarkering?

 

9. Slutt