Category Archives: Nyheter

2012 BMC Årsmøte – referat

Referat årsmøte 2012

Bergen Mini Club

Tid/sted:         Onsdag 7. mars 2012 kl. 20:00 BMCs klubblokaler

Oppmøte:       8 medlemmer

 

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent av forsamlingen

2. Valg av ordstyrer og referent

Følgende ble valgt

Ordstyrer: Terje Fanebust

Referent: Terje Fanebust

3. Styrets beretning for 2011

Klubbformannen la fram beretning for 2011, beretningen diskutert kort og ble enstemmig godkjent av årsmøtet

4. Regnskap 2010

Regnskap presentert av Terje Fanebust og underskudd forklart, på møtet blir det uttrykt forståelse for de prioriteringene som blir gjort ved å subsidiere arrangement som Vestlandstreffet. Godkjent

5. Valg

På valg var følgende styremedlemmer Tørres Helland, Thomas Søfteland og varamedlem Jan Erik Larsen. Formann Terje Fanebust er valgt for 2 år i fjor.

Kandidater til styret:

 

Thomas Søfteland      Valgt til styremedlem med ansvar for web/info

 

Jan Erik Larsen          Valgt til styremedlem

 

Ingen valgt til varamedlem. Alle kandidater ble valgt enstemmig, ingen andre kandidater stilte

 

6. Fastsettelse av kontingent for neste år (2013)

Det var foreslått å heve kontingenten for å øke bedre klubbens økonomi. To forslag ble stilt og stemt over som følger:

Forslag A;      400,- kroner   5 stemmer

Forslag B;      500,- kroner   3 stemmer

Kontingenten for 2013 fastsatt til 400,- av årsmøtet

7. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker men det ble åpnet for forslag fra møtet:

 

  • Klubbkalender

Klubben vil organisere innsamling av bilder til kalender for 2013. Terje etablerere regler og Thomas S. samler inn / tar i mot bilder.

Enstemmig vedtatt

 

  • Nytt banner

Klubben ønsker å fornye banner, da det gamle er slitt og har feil farger. Passende størrelse og riktig farger.

Enstemmig vedtatt

  • Jubileumsarrangement

På årsmøtet ble jubileumsarrangement i anledning klubbens 10 år diskutert, dette er ønsket av årsmøtet, men man avhengig av at noen av medlemmene engasjerer seg i det og lager et opplegg. Styret vil vurdere å komme med forslag.

 

8. Terminliste 2012 (vår)

9. mai              Kveldstur

20. mai           Vårmønstring MKIB på Lagunen

6-8. juli           Landstreff NMCC på Sandande/Gloppen

19-22..juli       Vikingtreff, Danmark

Jubileumsmarkering?

 

9. Slutt

Flytting #2!

Flyttingen er plutselig blitt kraftig fremskyndet, og vi står ovenfor at vår kjære Tor Gunnar må flytte alle biler og deler i løpet av uken.
Han har sagt han kommer til å være ganske konstant ute i lokalene, så ønsker gjerne at så mange som mulig tar turen ut og hjelper til.
Tor gunnar kan nåes på tlf: 45291480 for å høre når han er ute i lokalene.

litt bilder fra de gamle lokalene kan sees her: http://bergenminiclub.no/bilder/flytting-02-10-2011

Flytting

Hei

Bergen Mini Club er nå inni en fase der vår husleier (Tor Gunnar) må flytte til et nytt lokale.

Dette lokalet er heldigvis ganske nærme, det er i den andre delen av gangen vi er i nå. så det er bare snakk om 20-30meter.

Vi ønsker i den fobindelse å si ifra om at vi ønsker litt dugnadsånd fremover. Vi har ikke eksakt dato for flytting enda. men dette kommer vi med fortløpende.

Vi setter og veldig pris på om medlemmer kan bidra på andre måter; billig leie av kontainer for avfall, tilgang på paller og pallekarmer , God pris på pallereol, osv.

De som ønsker å bidra kan kontakte undertegnede på thomas.softeland [snabel-A] gmail.com

Vi kommer som sagt tilbake med dato(er) for flytting så snart vi vet mer.

Program for Vestlandstreffet 2011

Da er programmet for Vestlandstreffet klart.

 

Fredag

20:00 Felles grilling

21:00 Påmelding til treffet

 

Lørdag

09:00 Felles Frokost

11:00 Tur til …..

17:00 Show n’ Shine

19:00 Felles grilling

21:00 Lotteri og quiz

 

Søndag

10:00 Felles frokost

12:00 slutt

 

Treffavgift: 300kr pr voksen, barn gratis.

Treffavgift inkluderer frokost lørdag, grilling lørdag og frokost søndag

 

Vårmønstring på Lagunen 2.Juni

Vårmønstringen på himmelspretten torsdag 2. juni nærmer seg og BMC stiller som vanlig for ta glansen fra de andre……..

Vi har plasser ved inngang syd, og det passer oss fint. Still opp kl 10 på torsdag, så får vi stablet inn Miniene på de 6 nominelle plassene våre.

Sjekk kart her: http://blog.mkib.com/?attachment_id=686

BMC på Ulven-markedet

BMC hadde i god klubb-ånd seg en luftetur på Ulven-markedet som ble holdt på Os yrkeskole.

Her er noen stemningsbilder fra dagen. http://bergenminiclub.no/bilder/ulvenmarkedet-30-april-2011

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å informere om, og delta på arrangementer som dette!

Vestlandstreffet 2011 blir holdt på Jølstraholmen Camping

Da er plassen for Vestlandstreffet avgjort.

Treffet blir holdt på Jølstraholmen camping 17-19.Juni

Ta kontakt med dem for å bestille hytte jo før jo heller, og gi beskjed om at du skal på Mini treff.

Camping: www.jolstraholmen.no

Kart: http://tinyurl.com/5w5uvla

 

BMC Styret

BMC, Nå også på twitter!

Som et følge av årsmøte så ønsker Bergen Mini Club å bli bedre på oppdateringer og på å få ut informasjonen til medlemene.

Derfor har vi nå flere personer som har tilgang til å legge ut stoff på sidene våre for å styrke denne funksjonen.

Vi har i dag opprettet en twitter konto der vi vil prøve å få ut spontan meldinger og annen informasjon som er av mindre viktighetsgrad.

Legg oss gjerne til og følg oss på mobil eller andre plasser du kan lese tweetsene våre.

Dette betyr ikke at vi ikke legger ut informasjon her, men vi sprer oss enda bredere på internett.

link til vår twitter side finner man til høyre her på hjemmesiden.

Vestlandstreffet 2011 17-19.Juni

Da er endelig datoene for årets happening på plass! Vestlandstreffet blir arrangert 17 til 19.Juni.

Vi kommer plutselig tilbake med mer informasjon om lokasjon og program.

Sett av datoen i kalenderen og gled dere til årets beste mini treff!

Årsmøte onsdag 16. mars 2011

Det blir årsmøte i Bergen Mini Club 16. mars 2011 klokken 20. Ønsker du å melde inn saker kan dette gjøres på epost til post@bergenminiclub.no. Møtet avholdes selvfølgelig i klubblokalene våre i Ytre Arna.