Årsmøte 4.Mars

BMC avholder årsmøte 4.mars.
Eventuelle saker som ønskes tatt opp, må meldes inn innen 25.februar (til bergenminiclub@gmail.com)
tradisjon tro blir det kaffe, kake(med god bunn!) og hyggelig lag.