feil på giro – Årskontigent 2014

Ved en feiltakelse, har giro for årskontigent blitt sendt ut med feil beløp. Riktig beløp er 400kr.