Ekstraordinært årsmøte på vestlandstreffet. Lørdag 8.Juni kl.16

I forbindelse med søking om grasrotmidler fra Norsk Tipping, har vi behov for å legge til en ny paragraf om oppløsning av klubben.

I den anledning kaller vi inn til ekstra ordinært årsmøte for å stemme i sakens anledning.

Vennligst se vedlagt innkalling til årsmøte, og våre eksisterende vedtekter under.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2013

Bergen Mini Club Vedtekter 2005