Flytting #2!

Flyttingen er plutselig blitt kraftig fremskyndet, og vi står ovenfor at vår kjære Tor Gunnar må flytte alle biler og deler i løpet av uken.
Han har sagt han kommer til å være ganske konstant ute i lokalene, så ønsker gjerne at så mange som mulig tar turen ut og hjelper til.
Tor gunnar kan nåes på tlf: 45291480 for å høre når han er ute i lokalene.

litt bilder fra de gamle lokalene kan sees her: http://bergenminiclub.no/bilder/flytting-02-10-2011